Milyen módszerrel tanuljuk a matematikát?

Még a közepes tehetségű tanulóktól sem lehet elvárni, hogy saját maga állapítsa meg, hol és mit nem ért. A megértést gátló tényezők között szerepel a tanulók gyenge emlékezőtehetsége. Ez a probléma ma sokkal több gondot okoz, mint régebben. Miért felejtenek olyan gyorsan és olyan sokat a tanulók? Nem beszélek itt az életritmusunk meggyorsulásáról, az információrobbanásról, az internet és a televízió hatásáról, hanem csak a megtanult anyag mozaikszerűségét emelem ki. A tanulók megszerzett ismereteiket nem tudják egymáshoz kötni. És ez a tény a matematika természete miatt az új anyag megértését teszi lehetetlenné. Igen sok tanuló tanulási módja is hibás. Nem minden tantárgyat tanulhatunk ugyanazzal a módszerrel. Sőt, nagyon is különbözőknek kell lenniük ezeknek a tanulási módszereknek. A matematikát úgy kell tanulnunk, hogy előttünk papír, kezünkben ceruza van. Amit olvasunk, azt rögtön írjuk, vagy rajzoljuk is. Természetes, hogy erre a tanulási módszerre meg kell tanítanunk tanítványainkat. Sőt rá kell szoktatnunk őket.

www.matematika-online.hu

Hozzászólások